Stepan Obruchkov

i really enjoyed browsing through the portfolio of photographerย Stepan Obruchkov. his photos make me smile, especially those of his dog Buyan… who i desperately wish to cuddle. all photographs byย Stepan Obruchkov